Η αφίσα της ημερίδαςlaborgeographies_crisis_gr

Το πρόγραμμα της ημερίδαςlaborgeographies_crisis_Seminar_Program_gr

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων της ημερίδαςLaborgeographies_Seminar_abstracts_ebook_draft

Επικοινωνία: Στέλιος Γκιάλης (stgialis@gmail.com)

Advertisements